www.iau-astara.ac.ir

WWW.iau-astara.ac.ir

دانشکاه آزاد اسلامی واحد آستارا - صفحه اصلی

Site title of www.iau-astara.ac.ir is دانشکاه آزاد اسلامی واحد آستارا - صفحه اصلی

IP address is 79.175.145.154 on Microsoft-IIS/8.5 server works with 76 Kb Html size. The charset is utf-8 for iau-astara.ac.ir

Web site description for iau-astara.ac.ir is Home

Web Site Information for iau-astara.ac.ir

 • Site Title: دانشکاه آزاد اسلامی واحد آستارا - صفحه اصلی
 • Keywords : ,
 • Charset : utf-8
 • Extension : ir
 • Site Code Types : css,table,style,
 • Compress Html Size : 74 Kb
 • Html Size : 76 Kb
 • Html Text Size : 25 Kb
 • Html Version : html5
 • Not Recommended Tags : embed
 • Site Host : iau-astara.ac.ir
 • Site Server : Microsoft-IIS/8.5
 • Ip Address : 79.175.145.154

DNS Records for iau-astara.ac.ir

Dns is a very useful system that translates your site name to IP address and makes it as easy as you can imagine browsing the internet..
hostiau-astara.ac.ir
classIN
ttl3588
A Records keeps the names of network devices and IPv4 addresses that use the server
typeA
ip79.175.145.154
hostiau-astara.ac.ir
classIN
ttl3600
NS records from iau-astara.ac.ir's nameservers
typeNS
targetwin-bk68t3d8r8m
hostiau-astara.ac.ir
classIN
ttl3600
SOA is the name server for a DNS zone is the record type of the domain administrator's e-mail address, replication information, and several other counter information.
typeSOA
mnamewin-bk68t3d8r8m
rnameadmin
serial16
refresh900
retry600
expire86400
minimum-ttl3600
hostiau-astara.ac.ir
classIN
ttl3600
MX is mean "Mail exchanger record". It keeps the IP addresses of Mail servers. Another information in the MX records is priority information. For redundancy, multiple MX records are kept in a structure with multiple mail servers. Mx Records of iau-astara.ac.ir tell us name servers are:
typeMX
pri10
targetmail.iau-astara.ac.ir
hostiau-astara.ac.ir
classIN
ttl3600
(SPF) This registry type is used to block spam messages, to address mail servers that are allowed to send mail on that domain. A TXT-based record type
typeTXT
txtv=spf1 a mx ~all
entries[ "v=spf1 a mx ~all" ]

Site Html H Tags

h1

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

 • Vary*
 • X-Frame-OptionSAMEORIGIN
 • Content-Length85131
 • Cache-Controlpublic, no-cache="Set-Cookie", max-age=100
 • Content-Typetext/html; charset=utf-8
 • DateSat, 12 Nov 2016 00:05:19 GMT
 • ExpiresFri, 11 Nov 2016 00:05:18 GMT
 • Last-ModifiedSat, 12 Nov 2016 00:05:17 GMT
 • Set-CookieASP.NET_SessionId=vuwbhamtsp3yy2h2y2prcakd; path=/; HttpOnly
 • ServerMicrosoft-IIS/8.5
 • X-AspNet-Version4.0.30319
 • X-Powered-ByASP.NET

Keyword Statistics for iau-astara.ac.ir

Keyword Using Count Usage Rate %

The 28 words listed down below used 48 times.

 • center11 times22.92 %
 • left4 times8.33 %
 • Tahoma3 times6.25 %
 • solid3 times6.25 %
 • right2 times4.17 %
 • EDO2 times4.17 %
 • holydays2 times4.17 %
 • body1 times2.08 %
 • New1 times2.08 %
 • auto1 times2.08 %
 • bold1 times2.08 %
 • English1 times2.08 %
 • Mozilla1 times2.08 %
 • Firefox1 times2.08 %
 • var1 times2.08 %
 • cal1 times2.08 %
 • new1 times2.08 %
 • function1 times2.08 %
 • Email1 times2.08 %
 • Privacy1 times2.08 %
 • Policy1 times2.08 %
 • Copyright1 times2.08 %
 • Islamic1 times2.08 %
 • Azad1 times2.08 %
 • University1 times2.08 %
 • Astara1 times2.08 %
 • Network1 times2.08 %
 • Services1 times2.08 %

Rates of Html specification

 • PropertiesNumber of use
 • onload1
 • class22
 • id7
 • style135
 • type7
 • src20
 • language1
 • name2
 • onblur1
 • onfocus1
 • value1
 • tabindex1
 • dir6
 • border8
 • cellspacing7
 • cellpadding8
 • align7
 • href60
 • target44
 • width16
 • lang3
 • alt15
 • height15
 • rel2
 • valign7

All Html Tags and Usage Count

All html tags used on iau-astara.ac.ir and how many times used

 • head1
 • body1
 • div33
 • script6
 • input2
 • table9
 • tr14
 • a58
 • ul18
 • p74
 • strong47
 • span81
 • br18
 • li9
 • img15
 • b7
 • link2
 • h11
 • tbody2
 • td15

Internal Links Analysis (Links Count : 126)

Internal Link is the link output that a website has given in its own site the pages of the page and domain name.

Href Title

 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=125
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=140
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=348
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=347
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=349
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=350
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=351
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=270
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=272
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=273
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=274
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=275
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=271
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=276
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=141
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=304
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=185
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=186
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=187
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=188
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=143
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=202
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=222
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=223
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=205
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=290
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=207
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=208
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=209
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=210
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=211
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=212
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=144
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=189
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=174
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=180
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=181
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=182
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=306
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=313
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=345
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=363
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=380
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=314
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=346
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=359
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=384
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=324
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=325
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=383
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=364
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=365
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=326
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=327
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=328
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=377
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=378
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=329
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=330
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=331
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=332
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=381
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=382
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=344
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=192
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=194
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=178
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=195
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=196
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=269
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=297
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=278
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=323
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=302
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=310
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=311
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=312
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=387
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=145
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=213
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=198
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=199
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=200
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=201
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=215
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=216
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=218
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=219
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=220
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=148
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=389
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=390
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=149
 • ../index.aspx?siteid=2
 • ../index.aspx?siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=150
 • ../index.aspx?siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=152
 • ../index.aspx?siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=154
 • ../index.aspx?siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=158
 • ../index.aspx?siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=153
 • ../index.aspx?siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=155
 • ../index.aspx?siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=157
 • ../index.aspx?siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=159
 • #tabs1-1
 • #tabs1-2
 • #tabs1-3
 • ../index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=305
 • /index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=397
 • ../index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=154
 • ../index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=154
 • /index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=394
 • /index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=392
 • /index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=393
 • #tabs2-4
 • #tabs2-5
 • #tabs2-6
 • #tabs2-7
 • #tabs2-8
 • #tabs2-9
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=160&newsview=46
 • /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=160&newsview=46
 • azmoon.org
 • /index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=154
 • /index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=388
 • mailto:info@

External Links Analysis (Links Count : 71)

External Links is the link output that a site has made to a different domain name other than its own domain name.

Href Title

 • http://journals.iau-astara.ac.ir/
 • http://edu.iau-astara.ac.ir/
 • http://telegram.me/eduiauastarabranch
 • http://telegram.me/eduiauastarabranch
 • http://azmoon.org
 • http://iau.ac.ir/News/25200/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%DB%8C%DA%86_%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%DB%8C%DA%86_%D9%88%D8%AC%D9%87_%D9%84%D9%87_%DB%8C%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DB%8C%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AF
 • http://www.jassbi.net
 • http://saha.iau.ir
 • http://www.edarimali.ir
 • http://www.azmoon.net
 • http://www.ana.ir
 • http://www.ict.iau.ir
 • http://iau.ac.ir
 • http://www.giliau17.ac.ir
 • http://www.azmoon.org
 • http://www.irandoc.ac.ir
 • http://www.aiau.ir
 • http://www.pbj.ir
 • http://www.pubr-azmoon.com
 • http://www.asaiau.ir/
 • http://www.asaiau.ir/
 • http://www.asaiau.ir/
 • http://www.iaurasht.ac.ir/
 • http://www.iaurasht.ac.ir/
 • http://www.iaurasht.ac.ir/
 • http://www.raiau.ac.ir/
 • http://www.raiau.ac.ir/
 • http://iausiyahkal.ac.ir/
 • http://iausiyahkal.ac.ir/
 • http://iausiyahkal.ac.ir/
 • http://www.iaubanz.ac.ir/
 • http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/
 • http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/
 • http://lziau.ac.ir
 • http://lziau.ac.ir
 • http://www.fshiau.ac.ir
 • http://www.fshiau.ac.ir
 • http://www.iaul.ac.ir/
 • http://www.iaul.ac.ir/
 • http://www.iautalesh.ac.ir
 • http://www.iautalesh.ac.ir
 • http://www.iautalesh.ac.ir
 • http://www.iauroudbar.ac.ir/
 • http://www.iauroudbar.ac.ir/
 • http://www.iauroudbar.ac.ir/
 • http://www.liau.ac.ir/
 • http://www.liau.ac.ir/
 • http://www.liau.ac.ir/
 • http://www.gil.srbiau.ac.ir/
 • http://www.gil.srbiau.ac.ir/
 • http://iau.ac.ir
 • http://jazb.iau.ir
 • http://rvp.iau.ir
 • http://intl.iau.ir
 • http://saiau.net/circular.htm
 • http://edarimali.ir
 • http://iauedu.ir
 • http://ana.ir/branches.aspx
 • http://iausep.com
 • http://asnad.iau.ir
 • http://www.isc.gov.ir
 • http://stu.iau.ir
 • http://eiau.ir
 • http://omransazman.iau.ir
 • http://ijorlu.ir
 • http://farhangi.iau.ir
 • http://jamlu.ir
 • http://iau.ir/ef.htm
 • http://farhikhtegan.ir
 • http://www.leader.ir/
 • http://www.khamenei.ir/